มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนก.ค.63 : กลุ่มทีวีสาธารณะ โฆษณาลดฮวบ 90%

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ก.ค.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,087.05 ล้านบาท ลดลง 12.34% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,803.29 ล้านบาท ทั้งนี้เดือน ก.คยังเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตราการระยะ 5 ต้นเดือนก.ค.

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง จาก 3,661.29 ล้านบาท ในเดือน ก.ค.ปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 3,368.64 ล้านบาท ลดลง 7.99 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ ช่อง One และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง One เพิ่มขึ้นมากที่สุด 108% และ ช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมาก 84.36% ส่วน ช่อง 7 ลดลง 27.46 % ช่อง 3 ลดลง 12.08 %

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,535.86 ล้านบาท ลดลง 1.68 % จากเดือนก.ค.2562 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,562.03 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 110.88% และ 63.16 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 52.52%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 119.58 ล้านบาท ลดลง 41.84 %จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 205.61 ล้านบาท จากจำนวน 6 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และนิวทีวี เพิ่มขึ้น 71.22 % และ 160.62 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณาเหลืออยู่เพียง 38.47 ล้านบาท ลดลง 89.98 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 384.09 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าโฆษณาของช่อง 5 ลดลงมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อช่องภาครัฐ ที่ปกติมีโฆษณาจากภาคเอกชนน้อยอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำจึงมีผลโดยตรงต่อโฆษณาของกลุ่มช่องภาครัฐอย่างชัดเจน

ถึงแม้มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือนก.ค.2563 ลดลง ทุกหมวดธุรกิจ 12.34 % แต่มีอัตราส่วนการลดลงที่น้อยลงน้อยกว่าเดือนมิ.ย.63 และ เดือนมิ.ย.62ที่ลดลง 27.23 % ถ้าแบ่งตามหมวดธุรกิจ กลุ่มช่อง HD ลดลง 23.25 % หมวดช่อง SD ลดลง 21.03 % และ ช่องข่าวลดลง 41.84 %

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spotโฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ในเดือน.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทีวีทั้งระบบด้วย

Tagged