มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัล มี.ค.2565

มูลค่าโฆษณา

ข้อมูลประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน มี.ค. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,676.19 ล้านบาท ลดลง 4.82% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,963.58ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจาก กสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,680.34ล้านบาท ในเดือน มี.ค. 2564 มาอยู่ที่ 3,594.44 ล้านบาท หรือลดลง2.33 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง MCOT ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 7 และ PPTV โดยช่อง PPTV เพิ่มขึ้นมากที่สุด 16.73 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 1.86% ช่อง 7 เพิ่มขึ้น 7.73% และ ช่อง MCOT เพิ่มขึ้น 2.40% ส่วนกลุ่มช่องลดลงได้แก่ ช่องOne ลดลง 6.62% ช่องไทยรัฐทีวี ลดลง 1.12 % และ ช่อง 3 ลดลงมากที่สุด 7.07%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,830.18ล้านบาท ลดลง 8.79 % จากเดือนมี.ค.2564 ที่มีมูลค่า 2,006.54ล้านบาท ซึ่งทุกช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง เริ่มจาก ช่อง GMM25 ลดลง 13.76% ช่อง TRUE4U ลดลง 3.82% ช่อง Mono ลดลง 1.75% ช่อง Workpoint ลดลง 14.99% และ ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 22.98%

ส่วนหมวดช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 144.04ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.60 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 126.79ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ JKN เพิ่มขึ้น 40.11 % และเนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 15.54 % ส่วน TNN ลดลง 3.89%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส ช่อง ที-สปอร์ต และช่องทีวีรัฐสภา แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 68.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.64 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 37.01ล้านบาท

 

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน มี.ค.65 แบบกลุ่มผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,423.43 ล้านบาท ลดลง 0.47% จากเดือนมี.ค. ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 2,434.97 ล้านบาท
ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 57.40% และ 34.16% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 91.56% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,213.64ล้านบาท ลดลงจาก 3,415.72ล้านบาท หรือลดลง 5.92% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE  Workpoint และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง23.83% 13.12% และ 29.86% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ทั้งสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง66.81 %ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องอาจจะลดลงมากกว่านี้

 

Tagged