โฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน พ.ค.64 เพิ่มขึ้น 36.65 %

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน พ.ค.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,370.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.65 % เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 3,929.92 ล้านบาท ทั้งนี้เดือนพ.ค.ยัง เป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ละรอกใหม่ที่การการระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระจายไปทั่วประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการเข้มข้นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ปิดพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง และมีการ Work From Home แต่เดือนพ.ค.เป็นเดือนที่มีการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 2,616.24ล้านบาท ในเดือน พ.ค. 2563 มาอยู่ที่3,325.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.11 % มูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นทุกช่องยกเว้นช่อง One โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างโดดเด่นมี 4 ช่องได้แก่ PPTV ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 3 และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง PPTV เพิ่มขึ้นมากที่สุด 65.39 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 59.44% ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 56.20% ช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้น 37.10% ส่วนช่อง Oneลดลง 2.62%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,859.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.65% จากเดือน พ.ค. 2563 มูลค่า 1,136.11 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 10 ต่อเนื่องกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 ช่อง Workpoint ช่อง True4U และช่อง Mono เพิ่มขึ้น69.11% 40.79% 29.59% และ 15.64 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลง 10.16%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3ช่องมีมูลค่ารวม 152.12ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.75 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 137.35 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก จากจำนวน 3 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ นิวทีวี และTNN เพิ่มขึ้น 62.13และ 41.05 % ตามลำดับ ส่วนเนชั่นทีวีมี มูลค่าโฆษณาลดลง14.46 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มูลค่าโฆษณาช่องสาธารณะยังลดลงต่อเนื่อง 2 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 33.4ล้านบาท ลดลง 16.91 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 40.2ล้านบาท

 

ช่อง Mono มูลค่าโฆษณาเพิ่มมากสุดในกลุ่มช่องใหม่ 

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,148.97บาท เพิ่มขึ้น 37.82% จากเดือนพ.ค. ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 1,559.24ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นโฆษณา2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด ช่อง 3 และ ช่อง  7  โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง60.62% และ 30.83% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 91.45% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด 

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,221.51ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,370.67ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.89% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONOมีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 24.67 % และ 28.47% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 53.15ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องอาจจะลดลงมากกว่านี้  

Tagged