มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนพ.ย.63 รวมเกือบ 6 พันล้านบาท

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนพ.ย.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,966.46 ล้านบาท ลดลง 5.24 % เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 6,296.42 ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง จาก 4,223.96 ล้านบาท ในเดือนพ.ย2562 มาอยู่ที่ 3,887.07 ล้านบาท ลดลง 7.98 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง One ช่องอมรินทร์ทีวี PPTV และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง ไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 101.6% ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 73.73% และ ช่อง One เพิ่มขึ้น 41.01% ส่วน ช่อง 7 ลดลง 27.41 % ช่อง 3 ลดลง 3.51 % และช่อง 9 MCOT ลดลงมากที่สุด 74.35%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,899.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.05 % จากเดือนพ.ย 62 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,543.19 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 ช่อง Workpoint และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 106.6% 20.3%และ 103.02 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 50.13%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 146.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.74 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 111.10 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และนิวทีวี เพิ่มขึ้น 43.61 % และ 61.56 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 33.99 ล้านบาท ลดลง 91.87 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 418.17 ล้านบาท กลุ่มช่องสาธารณะยังเป็นกลุ่มที่มีการลดลงของโฆษณามากที่สุด จากวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อรายได้โฆษณา

ถึงแม้มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือนพ.ย.63 ลดลง 5.24 % แต่ ถ้าแบ่งตามหมวดธุรกิจ กลุ่มช่อง HD ลดลง 7.98 % หมวดช่อง SD เพิ่มขึ้น 23.06% และ ช่องข่าวเพิ่มขึ้น 31.75%

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน พ.ย. 63 แบบกลุ่มผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่
  พ.ย. 2563(ล้านบาท) พ.ย. 2562(ล้านบาท) %เปลี่ยนแปลง
กลุ่มช่องเดิม 5 ช่อง (3/5/7/9/NBT) 2,654.25 3,809.49 (30.32)%
กลุ่มช่องใหม่ 12 ช่อง 3,312.20 2,486.93 30.18%

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,654.25 ล้านบาท ลดลง 30.32% จากเดือนพ.ย.ปี 62 ที่มีมูลค่ารวม 3,809.49 ล้านบาท ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,312.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,486.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.18%

การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงอย่างมากในช่องหน่วยงานรัฐทั้งหมด ตั้งแต่ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง NBT ส่วนช่องใหญ่ 2 ช่อง ทั้งช่อง 3 และช่อง 7 นั้นมีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้

Tagged