ตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน พ.ย. 64

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาของช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน พ.ย.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,561.33 ล้านบาท ลดลง 8.43% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 6,073.32 ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,883.26 ล้านบาท ในเดือน พ.ย. 2563 มาอยู่ที่ 3,470.90 ล้านบาท ลดลง 6.55 % มูลค่าโฆษณาลดลงทุกช่อง ยกเว้น PPTV และช่อง 9 มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 21.34% และ 15.93% ช่องที่มีมูลค่าโฆษณาลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ช่อง 7 ไทยรัฐ และ ONE ลดลง 25.53% 16.22% และ 10.96% ตามลำดับ ส่วนช่อง 3 ลดลงน้อยที่สุด 3.57%

หมวดช่อง SD จำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,801.48 ล้านบาท ลดลง 5.14% จากเดือน ต.ค. 2563 มูลค่า 1,899.16 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 2 ช่องคือ ช่อง True4U และ ช่อง GMM25 เพิ่มขึ้น 11.15% และ 9.92% ส่วนช่อง 8 ลดลง 28.64% ช่อง Mono ลดลง 0.16% และช่อง Workpoint ลดลง 10.36%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 135.45 ล้านบาท ลดลง 7.44% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 146.34 ล้านบาท โดยช่องTNN มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 6.92% ส่วนเนชั่นทีวีและ ช่อง JKN18 มีมูลค่าโฆษณาลดลง 11.14 % และ 15.64 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่องททบ. 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณารวม 61.21 ล้านบาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 35.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74%

สำหรับข้อมูลที่แยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิ และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,389.20 ล้านบาท ลดลง 9.9% จากเดือน ..  ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 2,651.71 ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงของ 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุดทั้งช่อง 3 และ ช่อง  7  โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง61.07% และ 30.59% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 91.66% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,079.85 ล้านบาทลดลงจาก 3,312.59ล้านบาทหรือลดลง 7.3% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE ช่อง Workpoint  และช่อง MONOมีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 22.72 % 13.11 % และ 29.74% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 65.80% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่องซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลดโปรโมชั่นต่างของแต่ละช่องซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้

Tagged