ยอดวิว AIS Play เดือนธ.ค.63 : ทุกช่องยอดวิวเพิ่มขึ้นกว่า 40%

เรตติ้ง AIs play & Ais play box เรตติ้งออนไลน์

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.ได้รายงาน ข้อมูลการรับชมสดทีวีดิจิทัลในเดือน ธ.ค. 2563 บนแอปพลิเคชั่น AIS Play และ AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ พบว่ายอดวิวช่องทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่ทั้งใน AIS Play และกล่อง AIS Play Box มียอดวิวทุกช่องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.63 แต่มี 2 ช่องที่โดดเด่นมากที่สุดในเดือนนี้ ได้แก่ ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง NBT ใน AIS Play เพิ่มขึ้นมากที่สุด

ใน 5 อันดับแรกช่องไทยรัฐทีวี ใน AIS Play และ AIS Play Box เพิ่มขึ้นมากที่สุด 99 % และ 81% ตามลำดับ ส่วน ช่อง NBT เพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือน ธ.ค. 2563ใน AIS Play เพิ่มขึ้น 217 % และเพิ่มขึ้น 155% ในกล่อง AIS Play Box เนื่องจากเป็นเดือนที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่โดยช่อง NBT เป็นแม่ข่ายในการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ

ยอดผู้ชมผ่านทาง AIS Play พบว่า ช่อง 3HD ยังคงเป็นที่1 มียอดวิวเพิ่มสูงขึ้น จากเดือนพ.ย.ที่มียอดวิวอยู่ที่ 4.61 ล้านวิวมาอยู่ที่ 7.58 ล้านวิวเพิ่มขึ้น 64.47 % อันดับ 2 ช่อง 7 ยอดวิวอยู่ที่ 6.21 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 47.17 % ช่อง ONE อันดับ 3 เท่าเดิม ยอดวิวเพิ่มขึ้น 77.71 % อันดับ 4 ช่อง MONO ยอดวิวอยู่ที่ 3.25 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 67.84 %

อันดับ 5 ช่องไทยรัฐทีวี มีอันดับเพิ่มขึ้นจากอันดับ 6 มียอดวิวเพิ่มขึ้น 99.26 % มาอยู่ที่ 2.68 ล้านวิว และ ยอดวิวผ่านช่องทาง AIS Play Box ของไทยรัฐทีวีเพิ่มขึ้นจาก 8.08 ล้านวิว มาอยู่ที่ 14.64 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 81 % ทั้งนี้เป็นผลจากการสนใจรับรู้ข่าวสารของประชาชนมีมากขึ้น โดยเฉพาะข่าวการระบาดของโควิด -19

อันดับ 7 ช่องอมรินทร์ทีวี มีอันดับเท่าเดิม แต่มียอดวิวเพิ่มขึ้น 88.41 %ใน AIS Play ส่วนใน AIS Play Box ของช่องอมรินทร์ทีวียอดวิวเพิ่มขึ้น 76.33 % อันดับ เพิ่มขึ้น จาก 7 มาสู่อันดับ 6 ช่องที่น่าสนใจคือช่อง NBT ช่องช่อง NBT มี ยอดวิว เพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือน ธ.ค. 2563 ใน AIS Play เพิ่มขึ้น 217 %และเพิ่มขึ้น 155% ในกล่อง AIS Play Box

นอกจากนี้ในช่องทางการรับชมผ่าน AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่อง พบว่าช่อง 3 ยังคงรักษาอันดับ 1 ไว้ได้ มี ยอดวิว 13.29 ล้านวิวจากเดือนพ.ย.มาอยู่ที่ 21.52 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 61.91 % ช่อง Mono อยู่อันดับ 2 ยอดวิว เพิ่มขึ้น 62.18 % ส่วน ช่อง 7 อยู่อันดับ 3 ตามเดิม ยอดวิวเพิ่มขึ้น 50.98 % ช่อง ONE ที่มียอดวิว เพิ่มขึ้น 79.67% อยู่อันดับ5เท่าเดิม

 

Tagged