ความนิยมช่องการศึกษาช่วงโควิด สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563

กสทช.

ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จนนำมาสู่การออกอากาศของกลุ่มช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่เป็นเสมือน “โทรทัศน์ครู” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลการตอบรับหรือความนิยมที่มีต่อกลุ่มช่องการศึกษา ซึ่งออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผ่านการรับชมทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX และแอปพลิเคชัน LOOX TV จะเป็นอย่างไร คลิกอ่านผลการสำรวจความนิยมของช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฉบับเต็มได้ที่
ผลการสำรวจความนิยมของช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฉบับเต็ม

Tagged