การรับชมผ่านแพลตฟอร์ม OTT ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายไปทั่วโลก

กสทช. บทความพิเศษ บทวิเคราะห์

การรับชมสื่อวีดีโอในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับชมผ่านแพลตฟอร์ม OTT ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายไปทั่วโลก
การเติบโตของรายได้และผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม OTT จะเป็นอย่างไร อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650900000002.pdf

Tagged