“กานต์-โหน” ร่วมยินดีนักศึกษาทุน 7 สี ช่วยชาวบ้านมอบทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

“ช่อง 7HD” สานต่อโครงการ   “7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบโอกาสเพื่อเด็กไทย “กานต์-ณัฐชา” และ “โหน-ธนากร” นำทีมนักแสดง-ผู้ประกาศข่าว ร่วมแสดงความยินดี และแชร์เรื่องราวความประทับใจในวัยเรียน

ช่อง 7HD โดยโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะนำพาเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ให้การสนับสนุนด้วยการมอบทุนระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการคัดเลือกและดูแลนักเรียนทุนในโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ภายในงาน ช่อง 7HD โดย นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาในโครงการฯ จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท) มี นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรับมอบทุน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 เพื่อนำไปสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป นอกจากนี้ยังมีนักแสดงจากช่อง 7HD นำโดย กานต์-ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์, พลอย-รัญดภา มันตะลัมพะ, โหน-ธนากร ศรีบรรจง และ อ้น-อัครวัฒน์ จุมพลวิวัฒน์ รวมถึงผู้ประกาศข่าว บัวบูชา ปุณณนันท์ และ ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ มาร่วมพูดคุยเปิดประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียน อีกทั้งมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อน้อง ๆ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา การออกบูธกิจกรรมแจกของรางวัลต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงช่อง 7HD 

นักศึกษาตัวแทนนักเรียนทุนจาก “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2  นางสาวอารียา กุลพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เผยความรู้สึก “ขอบคุณโครงการดี ๆ และทุนการศึกษาจาก “7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับหนู และยังช่วยให้น้องของหนูได้เรียนต่ออีกด้วย เพราะหนูเองเป็นเด็กที่เกาะลันตาซึ่งอยู่ห่างไกล แต่เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษา ได้ทุนมาช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัว และทำให้สามารถส่งน้องเรียนต่อได้อีกด้วย การได้โอกาสครั้งนี้ช่วยต่อเติมฝันที่หนูอยากจะเป็นครูกลับไปพัฒนาบ้านเกิด อยากมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ต่างจังหวัด เพราะมีเด็ก ๆ อีกหลายคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ หนูจีงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านั้นได้มีโอกาสเรียนด้วยค่ะ”

และหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนที่ได้รับโอกาสจนประสบความสำเร็จ นางสาวเบญจมาศ ขุราษี  ตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่หนึ่ง ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและบริหารนักแสดง ช่อง 7HD เผย “โครงการนี้ให้โอกาสทางการศึกษา ช่วยสนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายทางด้านการเรียน ทำให้เรียนได้อย่างเต็มที่ มีกำลังใจ ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้โอกาสทางด้านการทำงานด้วย หลังจากได้เข้ามาฝึกงานที่ช่อง 7HD  จนได้รับโอกาสที่ดีได้ทำงานที่ช่อง 7HD ซึ่งตรงกับสายงานที่เราได้เรียนมา นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ในชีวิต โครงการนี้ช่วยสานฝันให้ประสบความสำเร็จได้จนทุกวันนี้ค่ะ”

รวมถึง นายโสภณ สาจะรัญ ตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่หนึ่ง ปัจจุบันจบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทำธุรกิจส่วนตัว  เผย “ผมเกือบไม่ได้เรียนต่อ แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจาก โครงการ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ช่วยพลิกชีวิตของผมทันที ถือเป็นจุดเปลี่ยนสร้างโอกาสให้กับชีวิตตัวเอง ทั้งเรื่องเรียนและความเป็นอยู่ รวมถึงการต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพสุจริต จนสามารถเรียนจบสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ในที่สุด และยิ่งภูมิใจและดีใจมากที่สามารถเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และที่สำคัญอุปกรณ์การศึกษาโน้ตบุ๊กเครื่องแรกในชีวิตด้วยเงินที่ได้มาจากทุนฯ ทำให้นำมาต่อยอดได้มากมาย และโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นผมยังเก็บนำมาใช้งานจนทุกวันนี้เลยครับ”

โดย การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ในรุ่นที่ 1 มีการมอบทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ขยายโอกาสทางการศึกษามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2561-2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปีการศึกษา เป็นเงินกว่า 5,000,000 บาท  ล่าสุดส่งต่ออนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 รวมตลอดโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนกว่า 660 ทุน

โอกาสที่ดีเริ่มต้นจากการให้ ช่อง 7HD เดินหน้าสานต่อโครงการดี ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น G ลานกิจกรรม MBK Avenue โซน A ศูนย์การค้า MBK Center  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการคัดเลือกและดูแลนักเรียนทุน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
 
งานนี้ กานต์-ณัฐชา นางเอกขวัญใจแฟนละคร ในบท แม่มดเรนี่ จากละครโรแมนติกแฟนตาซี มนตราตะเกียงแก้ว  ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนให้กับน้อง ๆ ว่า “ขอแสดงความยินดีและขอเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันให้กับน้อง ๆ มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใส ถ้าพูดถึงชีวิตในวัยเรียน สมัยมัธยมปลายมีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจุดเริ่มต้นเกิดจากตอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็นทูตวัฒนธรรม แล้วตอนนั้นกานต์ไม่เก่งภาษาเลย ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น จึงหันมาสนใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น และโชคดีที่พอขึ้นมัธยมปลายได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทำให้เราสามารถสื่อสารและไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษ ในฐานะรุ่นพี่อยากจะเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งฝากคำแนะนำให้กับน้อง ๆ ว่าจงหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอ ที่สำคัญห้ามกดดันตัวเองเด็ดขาด ลองหาประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เชื่อว่าสักวันจะเจอสิ่งที่เราชอบและประสบความสำเร็จค่ะ”
 
ด้านพระเอกมากความสามารถ โหน-ธนากร ศรีบรรจง หลังจากร่วมโชว์พิเศษมอบความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ต ได้เผยแนวคิดการเรียนจากประสบการณ์ตรงว่า “ความฝันวัยเด็กของผมอยากเป็นวิศวะ สถาปนิกออกแบบ แต่เมื่อมีโอกาสมาทำงานในวงการบันเทิง ได้สัมผัสงานบันเทิงจึงเปลี่ยนใจมาเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย สำหรับผมสนุกและท้าทายเพราะทำให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ในโลกกว้างและได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไปด้วย ซึ่งเราต้องแบ่งเวลาเรียน ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และบริหารเวลาในการทำงาน ฉะนั้นต้องมีความกระตือรือร้น สร้างแรงผลักดันในการใช้ชีวิต และต้องบอกว่ากำลังใจจากครอบครัวสำคัญมาก ๆ พอมองย้อนไปอยากจะขอบคุณตัวเองในอดีต ที่กล้าคิดและลงมือทำจนเป็น “โหน-ธนากร” ในวันนี้ สุดท้ายนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ โดยเฉพาะคนที่เรียนและทำงานไปด้วย ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษ และการมีเพื่อนที่ดี คอยให้คำปรึกษา สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จครับ”

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV

 

Tagged