เปิดข้อมูลผู้ชมทีวีออนไลน์ ช่วงอายุ 21-29 ปี นิยมดูทีวีออนไลน์มากสุด

เรตติ้งทีวีดิจิทัลออนไลน์

ข้อมูลการวัดค่า Digital Content Rating (DCR) ความนิยมคอนเทนต์ ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-10 มี.ค.2562 ของช่อง 7 , ช่องเวิร์คพอยท์ และไทยรัฐทีวี ที่นำมาออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งแบบสด (Live Streaming) และแบบดูย้อนหลัง (Dynamic) ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่น บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  แทบเล็ต สมารท์โฟน และคอนเน็คเต็ด ดีไวซ์ (Connected Devices) ของ นีลเส็น พบว่ากลุ่มผู้ชมช่วงอายุ 21-29 ปี ทั้งหญิงและชาย เป็นกลุ่มที่รับชมรายการทีวีในช่องทางออนไลน์สูงสุด

– ช่อง 7 มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งหมด 7,207,699 คน โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวน4,234,217 คน ( 59%) และเพศชายจำนวน 2,973,482 คน ( 41% ) ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ซึ่งผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่ของช่อง 7 อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี ทั้งกลุ่มผู้หญิง และผู้ชาย โดยเป็นผู้หญิงจำนวน 763,346 คน และผู้ชาย 538,294 คน

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า มียอดวิวรวมทั้งสัปดาห์ประมาณ 61 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 43 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 18 ล้านครั้ง

จากข้อมูลยังพบว่า ผู้หญิงมีความถี่เฉลี่ยในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 10.17 ครั้ง และผู้ชมเพศหญิงแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 35 นาที ในขณะที่ผู้ชายรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 5.93 ครั้ง โดยใช้เวลาในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 23 นาที

– ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มียอด UA ในการรับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งสิ้น 12,051,728 คน โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวน 6,190,258 คน (ร้อยละ 51) และเพศชายจำนวน 5,861,470 คน (ร้อยละ 49) ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ซึ่งผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี ทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย โดยเป็นกลุ่มผู้หญิงจำนวน 1,003,629 คน และผู้ชาย 1,014,042 คน

หากพิจารณายอดวิวทั้งสัปดาห์ จะพบว่า มียอดวิวประมาณ 140 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 61 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 79 ล้านครั้ง

จากข้อมูลยังพบว่า ผู้หญิงมีความถี่เฉลี่ยในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 9.89 ครั้ง และผู้ชมเพศหญิงแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 6 นาที ในขณะที่ผู้ชายรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 13.50 ครั้ง โดยใช้เวลาในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 10 นาที

– ช่องไทยรัฐทีวี มียอด UA ในการรับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งสิ้น 7,727,828 คน โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวน 3,906,415 คน (ร้อยละ 51) และเพศชายจำนวน 3,821,413 คน (ร้อยละ 49) ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ซึ่งผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-24 ปี สำหรับกลุ่มผู้หญิง โดยมียอดชม 650,747 คน ส่วนผู้ชายรับชมสูงสุด เป็นกลุ่มอายุ 25-29 ปี  จำนวน 649,739 คน

หากพิจารณายอดวิวทั้งสัปดาห์ พบว่ามียอดวิวประมาณ 69 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 32 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 37 ล้านครั้ง

จากข้อมูลยังพบว่า ผู้หญิงมีความถี่เฉลี่ยในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 8.19 ครั้ง และผู้ชมเพศหญิงแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 4 นาที ในขณะที่ผู้ชายรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 9.62 ครั้ง โดยใช้เวลาในการรับชมคอนเทนต์ประมาณ 5 นาที

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลผู้ชมออนไลน์ทั้ง 3 ช่องนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจากเวปไซต์ facebook และ แอพพลิเคชั่นของแต่ละช่อง โดยที่ช่องทางรับชมของช่อง 7 เป็นการรับชมผ่านแอพพลิเคชั่น และเวปไซต์ Bugaboo และ BBTV รวมถึง facebook ช่อง 7 , ส่วนเวิร์คพอยท์ มาจากแอพพลิเคชั่นและเวปไซต์ Workpoint และ facebook ของเวิร์คพอยท์ ในขณะที่ไทยรัฐทีวีเป็นการเก็บข้อมูลจากเวปไซต์ และfacebook ของไทยรัฐทีวี

Tagged