สำรวจเม็ดเงินโฆษณาสื่อดั้งเดิมในรอบ 13 ปี

บทความพิเศษ

ในยุค Digital Disruption นั้น เทคโนโลยีนอกจากจะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้จากการโฆษณาของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร

ทั้งนี้ แนวโน้มเม็ดเงินโฆษณาสื่อดั้งเดิมในรอบ 13 ปีจะเป็นอย่างไร อ่านบทความฉบับเต็ม คลิก https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650600000002.pdf

Tagged