ทางรอด อสมท. เจาะงบพีอาร์ภาครัฐ ทำช่อง 9 รายได้ไตรมาสแรกเพิ่ม

ผลประกอบการ

แม้ว่าการแข่งขันแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณาในตลาดทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2562 ทีวีดิจิทัลช่องใหญ่ๆ หลายๆช่อง มีรายได้จากค่าโฆษณาลดลง เห็นได้จากผลประกอบการไตรมาสแรกของบีอีซี เวิลด์ (กลุ่มช่อง 3) ขาดทุน 128 ล้านบาท และเวิร์คพอยท์ มีกำไร 72 ล้านบาทแต่กำไรลดลงถึง 55%

แต่อสมท.เจ้าของช่อง 9 กลับมีรายได้จากธุรกิจทีวีในไตรมาสแรกสูงขึ้น จากรายได้การโครงการทำพีอาร์ภาครัฐ ที่เป็นรายได้ที่สูงขึ้นมาแทนที่รายได้จากค่าโฆษณาที่ลดลง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.อสมท.ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2562 พบว่ายังมียอดขาดทุนอยู่ที่ 32 ล้านบาท แต่เป็นการขาดทุนที่ลดลง 71% จากยอดขาดทุน 107 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2561 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 562 ล้านบาท

สาเหตุที่รายได้เพิ่มสูงขึ้นนั้น มาจากรายได้จากธุรกิจทีวี ที่อสมท.มีช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมด 2 ช่องได้แก่ช่อง 9 และ MCOT Family มีรายได้รวม 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จาก 151 ล้านบาทในปีที่แล้ว โดยเป็นการเพิ่มในส่วนของรายได้ที่มาจากโครงการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่เพิ่มขึ้นถึง 30% ในขณะที่รายได้จากการขายโฆษณาลดลง 16%

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจทีวีเป็นสัดส่วน 29% ของรายได้รวมอสมท. โดยในรายได้จากธุรกิจทีวี แบ่งเป็นรายได้จากค่าโฆษณา 45% , รายได้จากการทำพีอาร์ภาครัฐ 43% , รายได้จากค่าเช่าเวลา 9% และอื่นๆ 3% ซึ่งอสมท.ชี้แจงว่า รายได้จากหน่วยงานรัฐนี้กลายเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญของอสมท.ที่เข้ามาชดเชยรายได้จากค่าโฆษณาที่ลดลงได้อย่างดี

สำหรับช่อง 9 มีเรตติ้งในเดือนมี.ค.และเม.ย.2562 อยู่ในอันดับที่ 13 ในขณะที่เรตติ้งประจำปี 2561 อยู่ในอันดับ 10 ส่วนช่องเด็ก MCOT Family อยู่ในอันดับ 23 ซึ่งอสมท.ได้แจ้งกสทช.ไปเมื่อวันที่ 10 พ.ค.นี้ ไปแล้วว่าขอคืนใบอนุญาตช่องเด็ก MCOT Family พร้อมรับเงินชดเชย แต่ต้องรอกระบวนการจากกสทช. คาดว่ากว่าจะยุติการออกอากาศได้คงอย฿ในช่วงประมาณเดือนส.ค.ปีนี้

ส่วนรายได้จากธุรกิจวิทยุ คิดเป็น 28%ของรายได้รวมอสมท. โดยมีคลื่นวิทยุเด่น 3 คลื่น MET 107 MHz , FM 97.5 MHz Mellow และ FM 96.5 MHz  ยังมีรายได้รวม 164 ล้านบาท เท่ากับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากวิทยุในส่วนกลาง 74% และต่างจังหวัด 26%

นอกเหนือนี้ อสมท.ยังมีรายได้มาจากธุรกิจการให้เช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล (MUX) จำนวน 120 ล้านบาท, รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ 105 ล้านบาท , สื่อดิจิทัล 12 ล้านบาท

Tagged