เม็ดเงินโฆษณาสื่อ เดือน ก.พ.65

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2022 ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 16,871 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 55% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น +0.58% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัวและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 2,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +8%, กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +30% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 944 ล้านบาทลดลง -15% 

 

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2022 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่ 

  บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 488 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -21% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ #แม็กกี้ถูกใจแม่รู้ใจลูก ทางสื่อทีวีมูลค่า 32 ล้านบาท รองลงมาคือ เนสกาแฟ เรดคัพ #แก้วแรกยามเช้า ทางสื่อทีวีมูลค่า 17 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +7% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ ออรัลบี พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวฟัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท รองลงมาคือ พริงเกิลส์ แค่เปิด ปังสุด หยุดไม่อยู่ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท

บริษัท UNILEVER THAI TRADING CO.,LTD. มูลค่า 392 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -47% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือ โดฟ ไมเซล่า หอมนานข้ามวัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท รองลงมาคือ ซิตร้า ผิวตัวดูใสเด้งราวกับผิวหน้า ทางสื่อทีวีมูลค่า 28 ล้านบาท

Tagged