มูลค่าโฆษณาสื่อ ก.ย.64

มูลค่าโฆษณา รวมเรื่องเด่น

 

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงกันยายนปี 2021 เพิ่มขึ้น+2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 78,637 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 60% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนกันยายนลดลง -16% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน อุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 13,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +12%,กลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 10,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +14% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 4,239 ล้านบาทลดลง -8% 

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่ 

  บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 3,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +16% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือ ซันซิล สีชมพู ช่วยจัดทรงง่ายขึ้น 5 เท่า หอมนาน 72 ชม ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท รองลงมาคือ วาสลีน ซุปเปอร์ วิตามิน บูสต์ผิวดูกระจ่างใส ทางสื่อทีวีมูลค่า 27 ล้านบาท

ริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 2,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +15% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือเนสกาแฟ ซองม่วง หวานน้อย อร่อยมาก ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท รองลงมาคือเนสกาแฟ ซองเขียว กลั่นความเข้ม เต็มรสเอซเปรสโซโรสต์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท

 

Tagged