“งบโฆษณาเดือนม.ค.64 หดตัว 7%”

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณามกราคมปี 2021 หดตัวลง-7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 8,032 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 61% โดยภาพรวมของทุกสื่อหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาอุตสาหกรรมหลักอาทิเช่น กลุ่มกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 1,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +35% และกลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +17% ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 1,020 ล้านบาท ลดลง -12% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 520 ล้านบาท ลดลง -27%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

  บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +18%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือ บรีสเอกเซล รักษ์โลก สูตรใหม่เป็นมิตรต่อโลก ทางสื่อทีวีมูลค่า 41 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ เคลียร์ คลีน แอนด์ มายด์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท

Tagged