“มูลค่าโฆษณาเดือนรอบ 10 เดือน และเดือน ต.ค.63 ลดลง 15% สื่อทีวีได้ไป 59% “

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี มูลค่าโฆษณา

NIELSEN MEDIA SPENDING
เม็ดเงินโฆษณาเดือนตุลาคมปี 2020

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี 2020 หดตัวลง-15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 86,046 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนตุลาคมลดลง –15% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี 2020 ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 12,141 ล้านบาท เริ่มฟื้นตัวโดยใช้เม็ดเงินโฆษณาคงที่เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิเช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 13,377 ล้านบาท ลดลง -11%, กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 10,173 ล้านบาท ลดลง -8% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 5,028 ล้านบาท ลดลง -36%

Tagged