เม็ดเงินโฆษณาสื่อ ต.ค.64

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี 2021 เพิ่มขึ้น+1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 87,729 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 60% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนตุลาคมลดลง -6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม อุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 14,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +12%,กลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 11,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +12% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 4,786 ล้านบาทลดลง -5%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 3,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +5% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ ซิตร้า ผิวตัวดูใสราวกับผิวหน้า ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท รองลงมาคือ วาสลีน สูตร กลูต้าโกลว์ ,ผิวดีชีวิตก็สุด ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท

Tagged