เม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ต.ค.2564

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ต.ค. 2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,404.89 ล้านบาท ลดลง 5.21% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,702.11ล้านบาท โดยเดือนต.ค.นี้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเปิดกิจการได้ แม้ว่าการระบาดของไวรัสโควิดยังมีต่อเนื่อง

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,576.23 ล้านบาทของเดือน ต.ค. 2563 มาอยู่ที่ 3,341.83ล้านบาท ลดลง 6.55 % มูลค่าโฆษณาลดลงทุกช่อง ยกเว้น PPTV และช่อง 9 มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 26.47% และ 11.85% ช่องที่มีมูลค่าโฆษณาลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ช่อง 7 ไทยรัฐ และ อมรินทร์ ลดลง 20.89% 12.01% และ 5.28% ตามลำดับ ส่วนช่อง ONE และช่อง 3 ลดลงน้อยที่สุด 0.75% และ 1.97%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,780.02 ล้านบาท ลดลง 2.57% จากเดือน ก.ย 2563 มูลค่า 1,826.88ล้าน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 2 ช่องคือ ช่อง True4U และ ช่อง GMM 25 เพิ่มขึ้น 14.64% และ 19.21% ส่วนช่อง 8 ลดลง 24.51% ช่อง Mono ลดลง 0.33% และช่อง Workpoint ลดลง 6.22%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 140.50 ล้านบาท ลดลง 0.37 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 141.01ล้านบาท ทั้งนี้ช่อง TNN มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 14.69% ส่วนช่องเนชั่นและ ช่อง JKN18 มีมูลค่าโฆษณาลดลง 5.82 % และ 4.04 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียง 2 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ โดยมูลค่าโฆษณาช่องสาธารณะรวม 53.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 38.83 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,276.09ล้านบาท ลดลง 7.33% จากเดือน ต.ค.  ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 2,466.99ล้านบาท
การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงโฆษณา 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด ช่อง 3 และ ช่อง  7  โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 60.04% และ 32.01% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 92.05% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,789.73ล้านบาท ลดลงจาก 3,039.57ล้านบาท หรือลดลง 2.42% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 23.37 % และ 29.79% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 53.16% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง  ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ 
Tagged