ดีเอ็น บรอดคาสท์ (NEW18)  6 ปี ขาดทุนสะสม  2,934.01ล้านบาท

ผลประกอบการ

ผลประกอบการ ปี 2562 ของ ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด หรือช่อง NEW18 ซึ่ง เป็น บริษัท ในกลุ่มของตระกูล “เหตระกูล” เจ้าของน.ส.พ. เดลินิวส์ รายงานผลประกอบการ  ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวม 124.20  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58 %  และ ขาดทุน 267.28 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 33.49 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลอื่น ส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง และ เม็ดเงินโฆษณาลดลง ช่อง NEW18 ก็มีรายได้ ลดลงมากขึ้น และ ขาดทุนสุทธิลดลง และ เป็นการขาดทุนน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2557 ปี ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัล ช่อง NEW 18 สามารถควบคุม ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนได้ดี โดย ลดไป 29.95 % แต่ รายได้โฆษณา ของ ช่อง NEW18 ลดลง อย่างมาก เมื่อเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวมช่อง NEW18 ตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้ดังนี้ ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง ปี 2557 มีรายได้ 14.20 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 75.21 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 84.25 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ สูงสุด 124.30 ล้านบาท และ ปี 2561 รายได้ 117.63 ล้านบาท ช่อง NEW18 ยังไม่เคยมีกำไร  ตั้งแต่ปี 2557 โดยขาดทุนสูงสุด ในปี 2558 ขาดทุน 741.15 ล้านบาท และขาดทุนลดลง มาทุกปี หลังจากนั้น ช่อง NEW18 แนวโน้มการขาดทุนคงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในรอบ 6 ปี ของช่อง NEW18 ขาดทุนสะสม ถึง 2,934.01 ล้านบาท จัดอยู่ในกลุ่มช่องทีวีดิจิทัลที่ขาดทุนมากที่สุดช่องหนึ่ง

ตารางเรตติ้งปี 2561 กับ 2562

https://www.tvdigitalwatch.com/25rating-year2562/

ช่อง NEW 18 ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2561ลดทีมข่าว เนื่องจากมีต้นทุนสูงเพื่อหันไปเน้นรายการสารคดี แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร   ในภาพรวมปี 2562 ช่อง NEW18 มีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.042 อยู่ในอันดับ 19 ลดลง จากอันดับ 18 ในปี 2561 แต่เรตติ้งเฉลี่ย เท่าเดิม ปัญหาของ ช่อง NEW18 น่าจะอยู่ที่การหารายได้ การขาดทุนมีแนวโน้มลดลง แต่การหารายได้ก็ยังอยู่ที่ระดับ 120 ล้านบาทต่อปี ซึ่งน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับช่องอื่นเช่นช่อง True4U ที่มีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.101อยู่ในอันดับ 15 มีรายได้รวม 591.42  ล้านบาท ในปี 2562

รายได้เฉพาะกิจการทีวีดิจิทัลที่ บริษัท ดีเอ็นรายงานต่อกสทช.พบว่า ในรอบ 5 ปีมีรายได้ดังนี้ ปี 2557 รายได้ 14 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 70 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 104 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ 115 ล้านบาท และปี 2561 รายได้ 111 ล้านบาท แต่ปี 2562 ยังไม่ได้แจ้งกสทช.

ในปี 2562 กสทช. เปิดทางให้ช่องทีวีดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล เพื่อขอรับเงินเงินชดเชยจาก กสทช. ช่อง NEW18 ก็เป็นช่องที่นักวิเคราะห์คาดเดาว่าน่าจะคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแต่ในท้ายที่สุด ช่อง NEW18 ก็ยังไม่ยอมแพ้ สถานะการณ์ Covid-19 จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับ ช่อง NEW18 ในปี 2563 ผลประกอบการบริษัทอาจขาดทุนมากขึ้นอีก และการขาดทุนสะสม ถึง 2,934.01 ล้านบาท

ธุรกิจทีวีของช่อง NEW18 ถูกบริหารโดย “ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด” หรือคุณแดง ซึ่งไม่นานนี้มีข่าวว่าได้เข้ามาบริหารน.ส.พ.เดลินิวส์ด้วย

ทั้งนี้จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผลประกอบการ ปี 2561 ของบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ (น.ส.พ.เดลินิวส์)  มีรายได้รวม 742.91  ล้านบาท ลดลง 18.30 %  และ ขาดทุน 22.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 214.43 %  เมื่อเปรียบเทียบปี 2561(ปี 2562 ยังไม่รายงาน)

Tagged