ด่วน ! ประกาศราชกิจจาแล้วช่วยทีวีดิจิทัล และให้ช่อง 11 มีโฆษณาได้

เกาะติดจอ


คสช.ที่9/2561 มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

-ทีวีดิจิทัลช่องใดไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่น ส่วนที่เหลือตั้งแต่งวด 2 เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับใบอนุญาตให้ชำระค่าธรรมเนียม ส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่5 เป็นต้นไป. ตามเงื่อนไขข้อ 12 ของประกาศ

ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เพื่อขอพักชำระค่าธรรมเนียมฯ

-ให้กสทช.พิจารณาการพักชำระ และกำหนดให้พักไม่เกิน 3 ปี. และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบงก์ชาติ

-ให้กสทช.หรือกองทุนกสทช.ช่วยเงินค่า
MUX 50% เป็นเวลา2ปี

-ให้กรมประชาสัมพันธ์ มีรายได้จากโฆษณา เท่าที่จำเป็น

คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (23 พ.ค.2561)

[xyz-ihs snippet=”TV-AD-05-2018″]
Tagged