หน้าจอใหม่ช่อง 3 แอนะล็อค และช่อง 3 HD

เกาะติดจอ

การเปลี่ยนแปลงโลโก้หน้าจอ ช่อง 3HD หลังคำสั่งกสทช. เริ่ม 20 ก.ค.61

ช่อง 3 HD ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงการวางโลโก้ของช่อง 3 แอนะล็อค และ 3 HD หลังจากกสทช.สั่งให้มีการแยกสัญลักษณ์ของช่องออกจากกัน โดยเริ่มหลังเที่ยงคืนวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยนำโลโก้ช่อง 3 แอนะล็อคที่เคยอยู่คู่กับโลโก้ช่อง 3 HD มาอยู่ด้านล่างขวามือของหน้าจอแทน โดยมีโลโก้ช่อง 3 HD อยู่ในมุมบนขวามือเพียงอันเดียว

ทั้งนี้เป็นผลมาจากคำสั่งของกสทช.จากการปิดระบบแอนะล็อคทีวีของทุกช่องในวันที่ 16 ก.ค. ที่จะเหลือเพียงช่อง 3 แอนะล็อคเพียงช่องเดียว โดยกสทช.ต้องการให้มีการแยกแอนะล็อคและช่องดิจิทัลออกจากกัน ซึ่งในเบื้องต้นรวมถึงการแยกผังรายการออกจากกัน รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าช่อง 3 HD เป็นผู้บริหารผังรายการ และมีอำนาจในการจัดการ รวมถึงรายได้ที่ชัดเจนจากการออกอากาศ

หลังจากคณะอนุกรรมการกิจการโทรทัศน์ได้เรียกตัวแทนกลุ่มช่อง 3 มาชี้แจง จนได้ข้อสรุป 3 ข้อว่า หลัง 16 ก.ค.เป็นต้นไป

1.ช่อง 3HD ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้บริหารผังรายการของช่องด้วยตัวเอง

2.ช่อง 3HD ต้องแสดงถึงรูปแบบของการหารายได้ของช่องอย่างชัดเจนให้แตกต่างจากที่ผ่านมา

3..แยกโลโก้ของช่อง 3แอนะล็อคและ 3 HD ออกจากกัน

ล่าสุดช่อง 3 จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางโลโก้ของช่องแอนะล็อค และดิจิทัลแยกจากกัน

อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีก 2 ประเด็นที่กลุ่มช่อง 3 ต้องปฏิบัติตาม สำหรับประเด็นการบริหารผังรายการ และรูปแบบของรายได้ของช่องที่ต้องแยกออกจากกัน

ที่ผ่านมาช่อง 3 HD รายงานกสทช.มาตั้งแต่ปี 2557 ว่ามีรายได้ในอัตราคงที่ 1,800 ล้านบาทในทุกปี และจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กสทช.ปีละ 30 ล้านบาทเท่ากันทุกปี โดยระบุว่า เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากค่าเสียโอกาสในการออกอากาศ โดยช่อง 3 แอนะล็อคเป็นผู้จ่ายให้ทุกปี ในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการออกอากาศคู่ขนานอยู่ที่ช่อง 3 แอนะล็อค ที่อยู่ภายใต้สัมปทานของอสมท. โดยปี 2560 มีรายงานว่ามีรายได้อยู่ที่ 11,212 ล้านบาท และจ่ายสัมปทานให้กับอสมท.จำนวน 221.4 ล้านบาท

Tagged