“อสมท” ตั้งผู้บริหารด้านการตลาดคนใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

“อสมท” ตั้งผู้บริหารใหม่ “ดร.เพ็ชร ชินบุตร” คุมงานด้านการตลาด
บมจ.อสมท แต่งตั้ง “ดร.เพ็ชร ชินบุตร” อดีตผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญงาน ด้านบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขึ้นแท่นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาด คุมกลยุทธ์ด้านการขาย – การตลาด เสริมทัพความแข็งแกร่งสร้างรายได้ต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
1 เมษายน 2562 บมจ.อสมท มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.เพ็ชร ชินบุตร เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาด โดยมีภารกิจหลักในการวางกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ และต่อยอดทางธุรกิจ
ดร.เพ็ชร ชินบุตร ทำงานด้านบริหารการศึกษา โดยเป็นผู้สร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสังคมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศ “หลักสูตรวพน. – สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน” และ “หลักสูตร วตท. – สถาบันวิทยากรตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย”
สำหรับประสบการณ์ด้านการบริหารของ “ดร.เพ็ชร ชินบุตร” เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
• ผู้อำนวยการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ConocoPhillips ประเทศไทย (Jet & Jiffy’s)
• ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)
ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บมจ. อสมท ที่ได้กูรูผู้ชำนาญด้านการบริหารธุรกิจมาเสริมทัพ อสมท

ที่มา : ส่วนสื่อสารองค์กร บมจ. อสมท

Tagged