คสช.ทิ้งท้าย ต่ออายุ 6 บอร์ด กสทช.อยู่กันยาว

รายการข่าว

คสช.ทิ้งท้าย ต่ออายุ 6 บอร์ดกสทช.อยู่กันยาว

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2562 ราชกิจจานุกเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาสรุปว่า ให้บอร์ดกสทช.ทั้ง 6 คนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบอร์ดกสทช.จึงให้ระงับกระบวนการสรรหาตามกฏหมายเดิมไปก่อน จนกว่าการแก้ไขพรบ.ในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อย หรือจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

คำสั่งนี้ยังระบุว่า กรณีที่บอร์ดคนใดมีอายุครบ 70 ปี ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่หากมีบอร์ดคนใดมีเหตุต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใด ก็ให้บอร์ดกสทช.ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับบอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561มีคำสั่งคสช. ที่ 7/2561 ให้ระงับกระบวนการสรรหา และให้บอร์ดกสทช.ดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าคสช.จะมีคำสั่งอย่างอื่น ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่คสช.มีคำสั่งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งบอร์ดกสทช.

สำหรับรายชื่อบอร์ดกสทช.ทั้ง 6 คนประกอบไปด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร, พ.อ.นที ศุกลรัตน์, พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ, ร.ศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์, ผ.ช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

ทั้งนี้มีการคาดว่าการการต่ออายุให้บอร์ดกสทช.ครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือทีวีดิจิทัล และการเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่ 700MHz เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม 5G เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกสทช.ยังเป็นองค์กรสำคัญในการกำกับดูแลกิจการธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อทั้งวิทยุ และทีวี

Tagged