เปิดความนิยมผู้ชมทีวีดิจิทัลแพลตฟอร์มทีวี และออนไลน์ 5เดือนแรกของปี 2562

กสทช.

การวัดความนิยมของช่องรายการทีวีดิจิตอล (Rating) ในปัจจุบันมีความหลากหลายขึ้นตามช่องทางการรับชมและพฤติกรรมของผู้ชม จากข้อมูล 5 เดือนแรกปี 2562 แสดงให้เห็นความนิยมของผู้ชมผ่านรายการผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ใกล้เคียงและแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไป

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/620700000008.pdf

Tagged