วิเคราะห์งบโฆษณาสื่อครึ่งแรกปี 64

กสทช. มูลค่าโฆษณา เกาะติดจอ

โควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อหลายธุรกิจ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่งสามารถสะท้อนออกมาได้ผ่านการใช้จ่ายงบโฆษณา

งบโฆษณาตลอดครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นอย่างไร อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/641000000001.pdf

Tagged