ตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัลปี 61 มูลค่ารวม 6.7 หมื่น ล้านบาท

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

นีลเส็นรายงานมูลค่าการโฆษณาของตลาดทีวีดิจิทัลทุกช่อง ปี 2561 มียอดรวมประมาณ  67,936  ล้านบาท  เติบโต 8.13% เมื่อเทียบกับมูลค่าโฆษณาของปี 2560 ที่มีมูลค่ารวม 62,827 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.109 ล้านบาท

ข้อมูลมูลค่าโฆษณานี้ เป็นการประมาณการจาก 24 ช่องทีวีดิจิทัลที่มีโฆษณา โดยไม่รวมช่อง ไทยพีบีเอส และช่องรัฐสภา และเป็นราคาประมาณการที่ยังไม่รวมส่วนลดและโปรโมชั่นของแต่ละช่อง

กลุ่มช่อง HD หรือช่องที่มีความคมชัดสูง  7 ช่อง มีมูลค่าโฆษณาสูงสุดถึง 42,160 ล้านบาท, รองลงมาคือกลุ่มช่อง SD วาไรตี้ 7 ช่อง มีมูลค่ารวม 18,045 ล้านบาท , กลุ่มช่องจากภาครัฐ 2 ช่องคือ ช่อง 5 และ NBT มีมูลค่ารวม 4,515 ล้านบาท , กลุ่มช่องข่าว 6 ช่อง มูลค่ารวม 2,592 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้ายคือ ช่องเด็ก 2 ช่อง มูลค่ารวม 624 ล้านบาท

จากตัวเลขดังกล่าว พบว่า กลุ่มช่องที่มีตัวเลขโฆษณาลดลง มี 2 กลุ่มคือ  กลุ่มช่อง HD ลดลง

 0.12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่ารวม 42,211 ล้านบาท  และกลุ่มช่องภาครัฐ มีมูลค่าลดลง 0.83%

ส่วนอีก 3 กลุ่มทั้งช่อง SD วาไรตี้, ช่องข่าว และช่องเด็ก ล้วนมีมูลค่าโฆษณารวมเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มช่อง SD วาไรตี้มูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 37.59% จาก 13,115 ล้านบาทของปี 2560 มาอยู่ที่ 18,045 ล้านบาท ส่วนกลุ่มช่องข่าวเติบโต 1.25% และช่องเด็กเติบโต 60.82%

เมื่อดูตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม – ช่อง HD ทำมูลค่าเป็นสัดส่วน 62.05% เป็นอันดับ 1 ของยอดรวมทั้งปี แต่ก็ลดลงจากปีก่อนหน้า ที่มีสัดส่วน 67.19 % ของยอดรวม และไปเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มช่อง SD วาไรตี้ มีสัดส่วนรายได้ของช่องรวมกันเพิ่มขึ้น 26.56% แสดงให้เห็นการกระจายตัวโฆษณาจากช่องหลักไปสู่ช่องใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆ

Tagged