เม็ดเงินโฆษณาทุกสื่อ พ.ค.64 เพิ่ม 27%

มูลค่าโฆษณา รวมเรื่องเด่น

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมปี 2021 เพิ่มขึ้น+7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 44,956 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 60%
ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น +27% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม อุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 8,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +33%,กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 6,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +17% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,769 ล้านบาท เริ่มฟื้นตัวเพิ่มขึ้น +3% ขณะที่กลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 5,026 ล้านบาท ลดลง -3% และกลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า2,324 ล้านบาท ลดลง -1%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

  บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 2,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +33%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือ คอมฟอร์ท อัลตร้าแคร์ ปกป้องสีและใยผ้าจากการซัก ทางสื่อทีวีมูลค่า 48 ล้านบาท รองลงมาคือ คนอร์ สูตรใหม่ หอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้น ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท

 

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +73% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือไมโล ประโยชน์เต็มแก้ว ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท รองลงมาคือเนสกาแฟ ทริปเปิ้ล เอสเปรสโซ่ อร่อยเข้มคูณสาม ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท

Tagged