“อสมท” เตรียมแผนออกอากาศต่อเนื่องทั้งทีวี วิทยุ ด้วยสตูฯเคลื่อนที่ พร้อมแผน Work from Home สกัดโควิด-19  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่มีนักจัดรายการคลื่นวิทยุ FM 99 MHz จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่มาปฏิบัติงานที่ บมจ.อสมท ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น อสมท ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่   ทุกอาคารของ บมจ. อสมท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมตรวจคัดกรองบุคคลภายในและภายนอก ก่อนเข้า-ออกอาคารอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และพนักงานทุกส่วนงานของ อสมท ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ล่าสุด บมจ.อสมท ได้ปฎิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคลื่นวิทยุ FM 99 Active Radio จะกลับมาดำเนินรายการอีกครั้ง หลังจากได้หยุดผลิตรายการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ปรับ FM 99 Active Radio  จัดรายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 

“อสมท จะดำเนินรายการคลื่นวิทยุ FM 99 Active Radio ผ่านสตูดิโอสำรองเคลื่อนที่ โดยปรับรูปแบบการนำเสนอรายการจากปกติ เป็นรายการพิเศษ “เกาะติด โควิด-19” เน้นพูดคุยเรื่องสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่ อย่างเข้มข้น รอบด้าน ปรับรูปแบบตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในปัจจุบันก็เริ่มชะลอตัวทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักกีฬา”นายเขมทัตต์ กล่าว

นายเขมทัตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานีวิทยุ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง จะเริ่มจัดรายการพิเศษ “เกาะติด โควิด-19” วันแรกในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติโดยแบ่งการจัดรายการออกเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกเวลา 07.30 -10.00 น. Update สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ทั่วไทย และเวลา 16.00-18.00 น. Update สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ทั่วไทย รอบวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายการปกติจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น.

นอกจากนี้ อสมท ได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารความเสี่ยง BCP เพื่อรองรับการออกอากาศอย่างต่อเนื่องด้านโทรทัศน์ มีแผนงานรองรับในการใช้ Studio เคลื่อนที่ ซึ่ง อสมท มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และรถ OB รวมทั้ง    การวางแผนงาน Work from home สำหรับพนักงานบางส่วนงาน เพื่อลดการแออัดของ Studio และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  

Tagged