สื่อทีวี ครองงบโฆษณาสูงสุด 56% ของมูลค่ารวม 4.3 หมื่นล้าน ใน 5 เดือนแรกปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เผย มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี 2020 หดตัวลง-10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 43,502 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 56% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนพฤษภาคมยังคงได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด19 โดยลดลง -29% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

NIELSEN MEDIA SPENDING
เม็ดเงินโฆษณาเดือนพฤษภาคมปี 2020

ตลาดโฆษณาออนไลน์พุ่ง 23%

สำหรับมูลค่าโฆษณาทั้งตลาดในแต่ละช่องทาง ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2563 นี้ มีมูลค่าลดลงทุกช่องทางเมื่อเทียบกับ 5 เดือนแรกของปีที่แล้ว ตั้งแต่ช่องทางทีวี ลดลง 12% สื่อกลางแจ้งลดลง 10% สื่อในโรงภาพยนตร์ลดลงมากที่สุดถึง 54% สื่อสิ่งพิมพ์ลดลง 39% สื่อวิทยุลดลง 15% และสื่ออินสโตร์ ( In Store) ลดลง 33% แต่สื่อออนไลน์พุ่งขึ้น 23% โดยช่องทางสื่อออนไลน์ 5 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่ารวม 9,244ล้านบาท

 กลุ่มยา และสินค้าในครัวเรือนโฆษณาสูงสุด         

ในปี 2020 นี้ภาพรวมอุตสาหกรรมหลักใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลงจากปีที่แล้ว โดย 4 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 6,104 ล้านบาท ลดลง -19% รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 5,603 ล้านบาท ลดลง -10%  ลำดับที่ 3 คือกลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 5,175 ล้านบาท ลดลง -2% และลำดับที่ 4 คือกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,707 ล้านบาท ลดลง -27% .   
        ขณะที่กลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า2,368 ล้านบาท และ กลุ่มสินค้าครัวเรือนในบ้าน (Household products) มูลค่า 1,503 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +29% และ +4% ตามลำดับ   

ส่วนบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี 2020 สามลำดับแรกได้แก่

         บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 1,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +29%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือใหม่ ลักส์ ชำระล้างแบคทีเรียและผิวเนียนนุ่ม ทางสื่อทีวีมูลค่า 18 ล้านบาท รองลงมาคือซันซิล ไบโอติน คอมเพล็กซ์ 5เท่า ทางสื่อทีวีมูลค่า 17 ล้านบาท

         บริษัท TV DIRECT PUBLIC CO.,LTD. มูลค่า 1,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +39% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คือ SKG ลำโพงกระเป๋าลากทางสื่อทีวีมูลค่า 47 ล้านบาท รองลงมาคือเครื่องบดสับปั่น ซื้อ 1 แถม 1 ทางสื่อทีวีมูลค่า 34 ล้านบาท        

         บริษัท LIFESTAR CO.,LTD. มูลค่า 985 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -12% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือ คอร์ดี้ ทิเบตแอนด์ภูฏาน ซื้อ 1 แถม 1ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท รองลงมาคือเอส.โอ.เอ็ม. ไอ-แคร์ ดูแลสุขภาพดวงตา ทางสื่อทีวีมูลค่า 13 ล้านบาท         

      

 

Tagged