TNN เสริมรายการข่าวเศรษฐกิจ Business Watch จับกระแสธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีข่าว TNN16 ปรับกลยุทธ์ชูสโลแกน สถานีข่าว TNN ช่อง 16 ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง” ล่าสุดเปิดตัวรายการใหม่แกะกล่อง “Business Watch จับกระแสธุรกิจ” ที่ตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มสังคมปัญญา กลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้บริหาร 

นายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด กล่าวว่า

สถานีข่าว TNN ช่อง 16 ตอกย้ำจุดยืนการเป็นสถานีข่าวคุณภาพเข้มข้นตามสโลแกน ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง” ได้เปิดตัวรายการใหม่อย่าง “Business Watch จับกระแสธุรกิจเป็นการนำเสนอเรื่องราวเชิงวิเคราะห์ ขยายความ เจาะลึกในทุกประเด็นข่าวเศรษฐกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของผู้ชม เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดำเนินรายการโดย บรรพต ธนาเพิ่มสุข และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ “แมวสาว” ของวงการข่าวที่จะมาวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจ ในรายการ “Business Watch จับกระแสธุรกิจ” เริ่มออกอากาศ ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 21.00-21.30 น.และวันอาทิตย์เวลา 21.00-22.00 น. ทางสถานีข่าว TNN ช่อง16

Tagged