Tag: นิวส์

เปิดตัวเลขเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล

เปิดตัวเลขเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล

เกาะติดจอ
 เปิดตัวเลขเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล สำรวจเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล ประจำปี 61  ช่อง 3 แต่ละเดือนไม่มาก แต่มีเงินบำเหน็จรวม 18 ล้านบาท โมโน แกรมมี่ โดยรวม ๆ ก็ไม่น้อย ช่วงนี้หลายบริษัท รวมทั้งที่ทำธุรกิจทีวีดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า  โดยวาระประชุมนอกจากเรื่องทิศทางการบริหารธุรกิจแล้ว มีวาระหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคือ ค่าตอบแทนกรรมการ หรือบอร์ดประจำปีนี้ จากการสำรวจข้อมูลที่แจ้งในหนังสือการประชุม พบว่าต่างกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ก็มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง  และค่าตอบแทนรายเดือนด้วย สำหรับบริษัทที่จ่ายผลตอบแทนสูงสุดต้องยกให้ช่อง 3 ที่นอกจากเบี้ยประชุมแต่ละครั้งโดยประธานได้รับ 30,000 บาท
error: Content is protected !!