ไทยพีบีเอส ต้อนรับเดือนแห่งความหลากหลาย “Pride Month โอบกอดความแตกต่างอย่างเต็มใจ”

ธุรกิจและการพัฒนา สัมนาและกิจกรรม ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอส ต้อนรับเทศกาลความสุขและความหลากหลายตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญด้านสิทธิ วัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ำ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ไทยพีบีเอสในบทบาทสื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมชูเนื้อหาและขับเคลื่อนประเด็นในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเจาะลึก สำรวจความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล และนำเสนอเรื่องผ่านช่องทางที่ต่าง ๆ ของไทยพีบีเอสมาโดยตลอด 

 รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส เผยว่า “หลักการสำคัญคือการส่งเสริมในเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การให้เกียรติซึ่งกันและกัน สิทธิของความเท่าเทียม และสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักการพื้นฐานของสื่อสาธารณะทั่วโลก เช่นเดียวกับไทยพีบีเอสซึ่งนับว่าเป็นจิตวิญญาณสำคัญที่ไม่ใช่แค่จะสื่อสารอย่างระมัดระวัง แต่ต้องเป็นต้นแบบทำให้ทุกคนเห็นว่าองค์กรนี้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม โดยการสร้างบรรยากาศในองค์กรให้อยู่ร่วมกันได้ และเรื่องของความหลากหลายทางเพศต้องไม่ใช่เงื่อนไขหรืออุปสรรคสำคัญของการทำงาน ซึ่งตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสพยายามผลักดัน ส่งเสริม และเปลี่ยนค่านิยมของสังคม ประกอบกับกระบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทำให้เรื่องของความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติ และที่สำคัญไปมากกว่านั้น คือเรื่องของกลไกทางกฎหมายในการรองรับสถานภาพ สิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ เช่น สิทธิทางมรดก การจัดการทรัพย์สิน การสมรสเท่าเทียม แม้แต่การเลือกอาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ไม่น้อย ดังนั้นไทยพีบีเอสพร้อมเกาะติดประเด็นและทำให้สังคม รวมถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้เข้าใจ ยอมรับ สนับสนุนให้มีการลดอุปสรรคเหล่านี้ และทำให้เห็นว่ากลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีอัตลักษณ์ มีตัวตน และมีคุณค่า ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นละคร รายการข่าว ชุดข้อมูลต่าง ๆ  กลุ่มรายการสาระบันเทิงที่สอดแทรกเรื่องราวมากมาย ในอีกมุมหนึ่งเรามีสารคดีคนจนเมืองที่นำเสนอซอกหลืบชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในโครงสร้างความเหลื่อมล้ำชี้ให้เห็นถึงมิติในเรื่องเพศสภาพ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้คนด้อยโอกาสถูกกระทำให้ด้อยค่าลงไปอีก นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอ และเปิดมุมมองสะท้อนปัญหาสังคม พร้อมช่วยกันระดมหาทางออกร่วม ดึงภาคส่วนต่าง ๆ มาออกแบบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยภายในปี 2573 ไทยพีบีเอสมุ่งหวังที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรสื่อในการเปิดรับเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQIAN+ โดยตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพได้เต็มที่และเท่าเทียมกับทุกคน”

นอกจากนี้ ไทยพีบีเอส ชวนทุกคนร่วมมาเติมสีสัน เพิ่มกรอบรูปโปรไฟล์ให้เข้ากลิ่นไอเทศกาลแห่งความสุขในเดือน Pride Month กับ Thai PBS Profile Frame Generator ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเข้าไปที่ลิงก์ www.thaipbs.or.th/PrideMonthProfile เลือกรูปที่ชอบ ปรับองศาที่ใช่ ดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันที! และอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อน ครอบครัว และคนที่เรารักมาเพิ่มกรอบรูปให้เข้ากับเทศกาลนี้ไปพร้อมกัน

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทางของไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

Tagged