ลุ้นระทึก “เรียงช่องทีวีดิจิทัล” ศาลปกครองฯชี้ขาด 4 ธ.ค.นี้

กสทช. รวมเรื่องเด่น เกาะติดจอ

รอกันมานาน ในที่สุดศาลปกครองสูงสุดมีนัดตัดสินคดีฟ้องร้อง ประกาศเรียงหมายเลขช่องทีวีดิจิทัล ของ กสทช.ในวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ รอลุ้นว่าจะมีบทสรุปเช่นไร

 

คดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี ทีวีบอกรับสมาชิก ต่อสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกำหนดให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องใช้หลักเกณฑ์การเรียงลำดับหมายเลขช่องของกลุ่มทีวีดิจิทัลที่ปัจจุบันมีอยู่ 19 ช่อง ตามที่กสทช.กำหนด โดยให้เรียงหมายเลขช่องให้เหมือนกันทุกโครงข่าย ตั้งแต่หมายเลข 1- 36 ซึ่งฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี 2560 ที่ศาลปกครองกลาง ตัดสินให้ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม เคเบิลชนะ ให้กสทช.ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่กสทช.อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด จนมีกำหนดวันตัดสินคดีนี้ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้

 

ระหว่างที่มีคดีฟ้องร้องกันนี้ กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ที่รวมกลุ่มกันในนาม สมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ระบุว่า หากประกาศเรียงช่องของกสทช.ต้องยกเลิกไป จะมีผลต่อภาพรวมการรับชมทีวีดิจิทัลทั้งระบบ เพราะไม่ได้เรียงหมายเลขช่องแบบเดียวกันในทุกโครงข่าย  สร้างความสับสนให้กับผู้ชมทีวี  หาช่องไม่เจอ จนถึงอาจจะกระทบต่อรายได้โฆษณาด้วย จนทำให้ กสทช.ต้องร่างประกาศฉบับใหม่ ไว้เตรียมพร้อมรับมือผลจากการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดไว้แล้ว

 

ร่างฉบับใหม่ ชื่อเต็มว่า ร่างหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือประกาศเรียงหมายเลขช่องทีวีดิจิทัล ในโครงข่ายทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และอื่นๆ ในหลักการนั้น จะมีการจัดการหมายเลขช่องหมวดหมู่สาธารณะใหม่โดยช่อง 5 จะย้ายจากช่อง 1 มาอยู่ที่ช่อง 11 ช่อง NBT จะย้ายจากช่อง 2 เป็นช่อง 12 ช่องไทยพีบีเอส หรือช่อง 3 จะเปลี่ยนเป็นช่อง 13 ในขณะที่ช่องรัฐสภา หรือ ช่อง 10 จะเปลี่ยนเป็นช่อง 14 และเตรียมช่องที่ว่างจากกลุ่มช่องทีวีดิจิทัลที่เลิกกิจการและคืนใบอนุญาตไปแล้ว อีก 7 ช่อง ได้แก่ช่องหมายเลข 15 17 19 20 21 26 28 สำรองไว้สำหรับช่องสาธารณะ หรือ ช่องทีวีชุมชุนในอนาคต ซึ่งจะเป็นเช่นเดียวกันทั้งหมด ทั้งการรับชมในระบบโครงข่ายทีวีดิจิทัลแบบภาคพื้นดิน และการรับชมผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวี

 

โดยที่กลุ่มช่องทีวีดิจิทัลภาคธุรกิจทั้ง 15 ช่องจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยจะอยู่ในหมายเลขเดิมต่อไป ในขณะที่ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิล สามารถจัดวางช่องอื่นๆ ลงในหมายเลข 1-10 ในกล่องรับสัญญาณทีวีของโครงข่ายตัวเองได้ แต่ต้องไม่เป็นอดีตช่องทีวีดิจิทัล ที่ขอเลิกใบอนุญาตไปแล้ว

 

กสทช.ได้จัดทำ Focus Group ร่างฉบับใหม่ไว้พร้อมแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทีวีดิจิทัล โดยที่กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี แสดงความเห็นคัดค้านร่างประกาศฉบับใหม่ด้วยเช่นกัน เพราะมองว่า ร่างนี้เป็นการจำกัดสิทธิในการเลือกหมายเลขช่องออกอากาศในเครือข่ายของตนเอง ที่ต้องการจะบริหารจัดการเอง หากสำนักงาน กสทช. ออกประกาศร่างใหม่มา ก็จะต้องคัดค้าน และยื่นเรื่องฟ้องร้องเช่นเดียวกับประกาศเรียงช่องที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

 

 สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องการเรียงช่องทีวีดิจิทัลนั้น สืบเนื่องจากก่อนหน้าจะมีทีวีดิจิทัล ในวันที่ 25 พ.ย.2556 กสทช.เคยมีประกาศหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ที่ให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ และแบบบอกรับสมาชิก สามารถเลือกจัดช่องรายการในช่อง 1-10 ได้เอง  ทำให้ระยะแรกหมายเลขช่องทีวีดิจิทัลในโครงข่ายทีวีดิจิทัลกับโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไม่ตรงกัน เพราะในระบบดาวเทียมและเคเบิลจะต้องบวก 10 ทุกช่อง เช่นช่อง 9 อสมท ในโครงข่ายทีวีดิจิทัลอยู่หมายเลข 30 แต่โครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลอยู่หมายเลข 40 จนทำให้ กสทช.ได้ประกาศหลักเกณฑ์จัดลำดับบริการโทรทัศน์ใหม่ ในวันที่ 23 ก.ย. 2558 ที่ระบุให้กันเลข 1-36 ไว้สำหรับกลุ่มช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมด เพื่อที่จะให้ผู้ชมทีวี ได้จดจำหมายเลขช่องทีวีดิจิทัลเป็นหมายเลขเดียวกันในทุกระบบ ทำให้การรับชมทีวีดิจิทัลของคนไทย เหมือนกันทุกโครงข่าย ไม่ว่าจะดูผ่านกล่องดาวเทียม  กล่องเคเบิล และกล่องดิจิทัล ป้องกันมิให้ประชาชนสับสน

 

ทำให้บรรดาผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ที่ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบแอนะล็อค ประสบปัญหาเรื่องการใช้เงินลงทุนในการจัดเรียงช่องใหม่ จึงเป็นที่มาของการร้องเรียนต่อศาลปกครอง ตั้งแต่ปี 2560  ซึ่งมีการฟ้องร้องจากหลายกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมด้วย ในหลายคดี และมีหนึ่งคดีที่ศาลปกครองกลางได้ตัดสิน ให้เพิกถอนประกาศ กสทช.เรื่องจัดเรียงช่องทีวีดิจิทัล โดยที่กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

 

คดีล่าสุดที่ศาลปกครองได้ตัดสินไปแล้ว เมื่อ 30 ก.ย.2563 ได้แก่ คดีที่ศาลปกครองกลางตัดสินให้ย้ายทีวีรัฐสภาออกจากหมายเลข 10 จากระบบเคเบิลทีวี ตามที่สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวี 20 รายร้องศาล

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :
ศาลปกครองสั่งย้ายช่องเลขช่อง 10 ทีวีรัฐสภาจากกล่องเคเบิลทีวี
https://www.tvdigitalwatch.com/01_10tv/

 บอร์ด กสทช.อนุมัติร่างประกาศเรียงช่อง เตรียมรับมือคำตัดสินศาลปกครองสูงสุด
https://www.tvdigitalwatch.com/news-nbtc-13-8-63/

Tagged