มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนมิ.ย. 62  “เหนื่อยหนัก”

มูลค่าโฆษณา

ข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาของกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลเดือนมิ.ย.ปี 2562 รวบรวมโดยนีลเส็น จาก 24 ช่องทีวีดิจิทัลที่มีโฆษณาได้ ไม่รวมช่องไทยพีบีเอส และทีวีรัฐสภา พบว่า มีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,927.76 ล้านบาท ลดลง  6.57% หรือลดลง 417.1 ล้านบาท  จากเดือนเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 6,344.86 ล้านบาท

วงการทีวีดิจิทัลต้องเหนื่อยหนัก เมื่อพบว่าสถานการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจ การชลอการใช้เงินของภาคธุรกิจทำให้ประมาณการมูลค่าโฆษณาเดือนมิ.ย.นี้กลายเป็นเดือนที่ยากลำบากสำหรับทั้งวงการ ไม่เว้นแม้กระทั่งช่องใหญ่ อย่างช่อง 7 ที่มีรายงานข่าวว่าต้องเข้ามาจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ดึงเม็ดเงินโฆษณาด้วยเช่นกัน ในส่วนช่องอื่นๆก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้น

เมื่อแยกมูลค่าโฆษณาตามกลุ่มช่องตามหมวดหมู่ของกสทช.พบว่า ในเดือนมิ.ย.นี้ มูลค่าโฆษณารวมของ 7 ช่องในหมวดหมู่ช่อง HD จำนวน 7 ช่อง เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นเพียงกลุ่มเดียว ในขณะที่กลุ่มช่อง SD  ช่องข่าว ช่องเด็ก และช่องสาธารณะล้วนแต่มีมูลค่าโฆษณาลดลงทั้งหมด

มูลค่าโฆษณาของกลุ่ม 7 ช่องในหมวด HD มีมูลค่ารวม 3,789.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  3.67 %  หรือเพิ่มขึ้น 134 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่าโฆษณารวม 3,655.68 ล้านบาท

ในขณะที่หมวดอื่นๆ ทั้งหมวดช่อง SD, ข่าว, เด็ก และช่องสาธารณะของภาครัฐ มีมูลค่าโฆษณาลดลงทั้งหมด โดยหมวดช่องสาธารณะ ที่เป็นช่องของภาครัฐ ทั้งช่อง 5 และ NBT  มีมูลค่าโฆษณารวมอยู่ที่ 300.31 ล้านบาท มีสัดส่วนลดลงมากที่สุดถึง 52.52% หรือลดลง 332.24 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

หมวดช่องที่มีสัดส่วนมูลค่าโฆษณาลดลงเป็นอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มช่องข่าว มีมูลค่าโฆษณา 203.43 ล้านบาทลดลง 62.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น  23.55% โดยหมวดที่ได้รับผลกระทบจากมูลค่าโฆษณาน้อยสุด เป็นกลุ่มช่อง SD ที่มีมูลค่าลดลง 8.20% หรือคิดเป็นการลดลงมาอยู่ที่ 142.11 ล้านบาท

หมวดช่อง SD ที่หมวดนี้ จะมีการคืนใบอนุญาตถึง 2 ช่อง ได้แก่ช่องสปริง 26 และ 3SD โดยสปริง 26 จะเริ่มจอดำหลังวันที่ 15 ส.ค.นี้ ส่วนช่อง 3SD คาดว่าจะยุติการออกอากาศในปลายเดือนก.ย.นี้ จะทำให้เหลือช่องในหมวดนี้เพียงแค่ 5 ช่องเท่านั้น

ทั้งนี้ ปกติกลุ่ม SD นี้จะเป็นกลุ่มมีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นทุกเดือน แต่ปรากฏว่าในเดือนมิ.ย. ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จึงมีมูลค่าโฆษณาลดลง

Tagged