RS ปี 2563 ธุรกิจสื่อรายได้เพิ่ม จากขยายคอนเทนต์ตลาดออนไลน์

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล

กลุ่ม RS มีรายได้หลักมาจากธุรกิจขายสินค้า หรือธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยผลประกอบการปี 2563 อาร์เอส ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ พบว่า มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,774.2ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรือ 4.5% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,611.1ล้านบาท โดยเป็นรายได้ในส่วนของธุรกิจพาณิชย์ 2,381.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4 % เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562

ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสื่อ ซึ่งรวมถึงสื่อทางทีวีและ วิทยุ ทั้งปี มีรายได้สูงขึ้น 7.4% สาเหตุหลักจากการขยายตลาดคอนเทนต์ ขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีรายได้รวม 1,148.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้ส่วนนี้ที่ 1,069.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากรายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของ อาร์ เอส ปี 2563 พบว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัท มี รายได้จากธุรกิจพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วน 63.1% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มจากปี 2562 ที่เป็นสัดส่วน 55.7% อันดับ 2 เป็นรายได้จากธุรกิจสื่อ คิดเป็นสัดส่วน 30.4% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 ที่เป็นสัดส่วน 29.6% ส่วนรายได้จากธุรกิจเพลงลดลงมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนรายได้เพียง 6.5% ลดลงจากสัดส่วน 14.7%ในปี 2562

สาเหตุที่รายได้จากธุรกิจเพลงลดลงมาก เป็นผลมาจากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ในปี2563 มีการชะลอตัวลง

ภาพรวมบริษัทปี 2563 มีกำไรอยู่ที่ 528.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.9 ล้านบาท หรือ 45.4% จาก ปี 2562 มาจากรายได้ของธุรกิจธุรกิจพาณิชย์ที่เติบโตสูงมาก จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย และรายได้ธุรกิจสื่อที่ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้อาร์เอส ชี้แจงว่าสำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง 8 ในปีนี้ จะยังคงให้ความสำคัญในการบริหารและผลิตคอนเทนต์ใหม่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะละครไทย และรายการมวย ซึ่งเป็นรายการหลักที่ได้รับความนิยมสูงของช่อง

 

Tagged