Tag: การเมือง

ไทยพีบีเอสจัดเวทีดีเบตใหญ่ “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย”

ไทยพีบีเอสจัดเวทีดีเบตใหญ่ “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทยพีบีเอสจัดเวทีดีเบตใหญ่ “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” เวทีที่ไม่ได้ให้นักการเมืองมาพูดนโยบายเพื่อหาเสียง แต่เป็นเวทีที่เหล่านักการเมืองต้องมาฟังเสียงของประชาชน และตอบคำถามที่ประชาชนอยากทราบใน 5 ประเด็นหลักแบบสดๆ โดยจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 15 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องดิจิทัลหมายเลข 3 และทาง Facebook : ThaiPBS ไทยพีบีเอส เปิดเวทีครั้งใหญ่ #วาระประชาชนกำหนดอนาคตประเทศไทย เวทีที่พรรคการเมือง ต้องฟัง #เสียงประชาชน พบกันวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 กับ 5 โจทย์สำคัญ เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคมสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง . ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/dktRMr ชมสดพร้อมกัน! เวลา 16.30 - 20.00 น. ทางดิจิทัลทีวี #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 หรือรับชมทางออนไลน์ • Website : www.thaipbs.or.th/live • Facebook : www
กสทช.สั่งพักใบอนุญาต Voice TV หยุดออกอากาศ 15 วัน

กสทช.สั่งพักใบอนุญาต Voice TV หยุดออกอากาศ 15 วัน

ข่าวเด่น
มติบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สรุปให้พักใบอนุญาตวอยซ์ทีวี (Voice TV) เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกสทช. ด้วยเหตุผลว่า มีการนำเสนอรายการข่าวหลายรายการมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคสช.และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังขัดต่อ ม.37 ของพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุ และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ระบุว่า มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซ
error: Content is protected !!