มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนส.ค.63 ลดอีก : หมวดช่อง SD และช่องข่าวมีมูลค่าโฆษณา เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือน

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนส.ค. […]

อ่านต่อ