ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน เม.ย.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,541.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.03 % เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,073.70 ล้านบาท ทั้งนี้เดือนเม.ย. เป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ละรอกใหม่ที่การการระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระจายไปทั่วประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการเข้มข้นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ปิดพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง และมีการ Work From Home

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 2,712.87ล้านบาท ในเดือน เม.ย. 2563 มาอยู่ที่3,491.52ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.70 % มูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นทุกช่อง โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างโดดเด่นมี 4 ช่องได้แก่ PPTV ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 3 และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง PPTV เพิ่มขึ้นมากที่สุด 50.57 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 43.76% ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 48.24% และ ส่วน ช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้น 37.22%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,893.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.77% จากเดือน เม.ย. 2563 มูลค่า 1,177.81 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 9 ต่อเนื่องกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่องGMM25 ช่อง Workpoint ช่อง True4U และช่อง Mono เพิ่มขึ้น73.01% 45.19% 73.01% และ 117.86 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลง 14.75%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3ช่องมีมูลค่ารวม 126.25ล้านบาท ลดลง 11.78 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 143.11 ล้านบาท จากจำนวน 3 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ นิวทีวี และTNN เพิ่มขึ้น 3.89 และ 31.48 % ตามลำดับ ส่วนเนชั่นทีวีมี มูลค่าโฆษณาลดลง31.73 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มูลค่าโฆษณาช่องสาธารณะยังลดลงต่อเนื่อง 2 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 30.06ล้านบาท ลดลง 24.65 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 39.89ล้านบาท โดยช่อง NBT เป็นช่องทีวีช่องหลักในการถ่ายทอดสดอัพเดทสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในทุกวัน

ช่อง One ช่อง Mono มูลค่าโฆษณามากสุดในกลุ่มช่องใหม่ 

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,284.63ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.03% จากเดือนเม.. ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 1,679.25ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นโฆษณา2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด ช่อง 3 และ ช่อง  7  โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง59.31% และ 32.82% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 92.14% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,257.08ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,394.44ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.02% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONOมีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 23.87 % และ 28.60% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 52.47%ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ซึ่งสถานการณ์ในเดือน เม..เป็นเดือนที่มีวันหยุดยาว ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 อย่างต่อเนื่อง

Tagged