มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนพ.ย.62 รวม 6.29 พันล้านบาท

มูลค่าโฆษณา

เดือน 11 ก่อนสิ้นปี 2562 ประมาณการมูลค่าโฆษณาของทีวีดิจิทัล 17 ช่องที่มีโฆษณาได้จากการรวบรวมของนีลเส็น มีมูลค่ารวม 6,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.32% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 5,809.53 ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมส่วนลด และโปรโมชั่นของแต่ละช่อง ซึ่งจะเป็นรายได้จริงจากค่าโฆษณาของแต่ละช่อง

สำหรับกลุ่มช่อง HD รวม 7 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ไทยรัฐทีวี ช่อง 9 อมรินทร์ทีวีและ พีพีทีวี มีมูลค่าโฆษณารวมกันทั้งเดือนอยู่ที่ 4,223.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.42% จากเดือนพ.ย.ปีที่แล้วมูลค่า 3,628.16 ล้านบาท ในกลุ่มช่อง HD มี 2 ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาลดลงได้แก่ช่อง ไทยรัฐทีวี และช่องอมรินทร์ทีวี

กลุ่มช่อง SD มีช่องทีวีดิจิทัลเหลืออยู่ 5 ช่องในหมวดนี้ได้แก่ ช่อง Mono เวิร์คพอยท์ ช่อง 8 ช่อง GMM25 และ ทรูโฟร์ยู  มีประมาณการรายได้โฆษณาอยู่ที่ 1,543.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.48% จากเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว 1.435.61 ล้านบาท  มี 2 ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาลดลงได้แก่ เวิร์คพอยท์ และ GMM25

กลุ่มช่องข่าว ซึ่งเหลืออยู่เพียง 2 ช่องได้แก่ช่อง เนชั่นทีวีและ นิวทีวี มีมูลค่าโฆษณารวม 111.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว มูลค่า 213.71 ล้านบาท ซึ่งยังมีจำนวนช่อง 6 ช่อง โดยลดลง 48.03%  โดยที่ช่องเนชั่นทีวีมีมูลค่าโฆษณาลดลง

กลุ่มช่องสาธารณะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นสูงถึง 40.65%  มีมูลค่ารวม 415.09 ล้านบาท จากเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว 295.12 ล้านบาท กลุ่มช่องนี้ประกอบด้วย ช่อง 5 และ ช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ ทั้งสองช่องมีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มช่องจากภาครัฐจะมีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นในช่วงปลายปี ที่เป็นช่วงที่มีการเร่งการใช้จ่ายงบโฆษณาของหน่วยงานรัฐในช่วงปลายปี

ปีนี้ช่องทีวีดิจิทัลเหลืออยู่เพียง 19 ช่อง ช่องธุรกิจ 15 ช่อง ที่ต้องสู้กับสภาพเศรษฐกิจ และ technology disrupt เหลืออีกเพียง 1 เดือนที่จะต้องปิดงบสิ้นปี หวังว่าจะทุกช่องจะฝ่าฟันอุปสรรค วางกลยุทธ์สร้างคอนเทนต์สู้กันใหม่ในปีหน้า 

Tagged