เม็ดเงินโฆษณาสื่อ เดือน ก.ค.64

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงกรกฏาคมปี 2021 เพิ่มขึ้น+6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 62,224 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 60%
ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนกรกฎาคมลดลง -4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม อุตสาหกรรมหลัก 3 กลุ่มแรกใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 10,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +24%,กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล/เครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 8,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +12% และกลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 7,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +7% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 3,447 ล้านบาทลดลง -3% 

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่ 

บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 3,126 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +48%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาคือ บรีส ช่วยขจัดคราบหนักเหนือกว่า ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท รองลงมาคือ ซันซิล สีชมพู ช่วยจัดทรงง่ายขึ้น 5 เท่า หอมนาน 72 ชม ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +31% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู กลมกล่อม หอม ครบ ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท รองลงมาคือเนสท์เล่ เพื่อทุกหยดสะอาดใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ทางสื่อทีวีมูลค่า 19 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว+18% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา คือ รีจอยส์ สีเขียวใหม่ ผมสลวย กลิ่นหอมติดยาวนาน ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท รองลงมาคือ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ เหนือกว่า 5 เท่า ทางสื่อทีวีมูลค่า 27 ล้านบาท

Tagged