Tag: กลุ่มผู้ชมดูทีวีออนไลน์

ความนิยมของรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล  

ความนิยมของรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล  

เรตติ้งทีวีดิจิทัลออนไลน์
ข้อมูลการวัดค่าความนิยมในรายการที่นำมาออกอากาศทั้งแบบสด (Live Streaming) และแบบดูย้อนหลัง (Dynamic) ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่น บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมารท์โฟน และคอนเน็คเต็ด ดีไวซ์ (Connected Devices) เช่น Apple TV หรือ Android Box พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่องรายการโทรทัศน์ที่ร่วมวัดเรตติ้งรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ได้แก่ ช่อง 7 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี และช่องไทยรัฐทีวี มีพฤติกรรมการรับชมดังนี้ - ช่อง 7 มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 16,309,776 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (เมษายน 2562) ประมาณร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 52 และเพศชายจำนวนร้อยละ 48 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-34 ปี หากพิจารณายอดร
ดิจิทัลเรตติ้งประจำสัปดาห์: ยอดวิวย้อนหลัง ละครช่อง 7 ,รายการเวิร์คพอยท์ และข่าวไทยรัฐ

ดิจิทัลเรตติ้งประจำสัปดาห์: ยอดวิวย้อนหลัง ละครช่อง 7 ,รายการเวิร์คพอยท์ และข่าวไทยรัฐ

เรตติ้งทีวีดิจิทัลออนไลน์
ข้อมูลดิจิทัลเรตติ้ง ( Digital Content Rating ) หรือ DCR ที่นีลเส็นได้ร่วมมือกับหลายช่องทีวีดิจิทัลในการเก็บข้อมูล การรับชมรายการทีวีทางช่องทางออนไลน์ เพื่อสำรวจพฤติกรรมผู้ชมในยุคออนไลน์ ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. 2562  มีข้อมูลจาก 3 ช่อง ช่อง 7 , เวิร์คพอยท์ และไทยรัฐทีวี โดยที่ยังคงเป็นเวิร์คพอยท์ที่มียอดผู้ชมออนไลน์สูงสุด รายการของเวิร์คพอยท์ ที่มียอดผู้ชมสูงสุด เป็น “ชิงร้อย ชิงล้าน” รายการดั้งเดิม ที่อยู่กับเวิร์คพอยท์มานานกว่า 28 ปี เป็นรายการเกมโชว์ในประเทศไทยที่มีการออกอากาศมายาวนานที่สุด มียอดผู้ชมย้อนหลังถึง 5.4 ล้านคน มีจำนวนยอดวิวรวมทั้งสัปดาห์อยู่ที่ 20.3 ล้านวิว อันดับ 2 เป็นรายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร” โดยที่รายการร้องเพลงทั้ง “I Can See Your Voice” และ “The Mask Singer” ที่ปกติจะอยู่ในอันดับ 1-2 ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 3-4 เมื่อรวมทุกรายการของช่องเวิร์คพอย
เปิดข้อมูลผู้ชมทีวีออนไลน์ ช่วงอายุ 21-29 ปี นิยมดูทีวีออนไลน์มากสุด

เปิดข้อมูลผู้ชมทีวีออนไลน์ ช่วงอายุ 21-29 ปี นิยมดูทีวีออนไลน์มากสุด

เรตติ้งทีวีดิจิทัลออนไลน์
ข้อมูลการวัดค่า Digital Content Rating (DCR) ความนิยมคอนเทนต์ ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-10 มี.ค.2562 ของช่อง 7 , ช่องเวิร์คพอยท์ และไทยรัฐทีวี ที่นำมาออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งแบบสด (Live Streaming) และแบบดูย้อนหลัง (Dynamic) ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่น บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  แทบเล็ต สมารท์โฟน และคอนเน็คเต็ด ดีไวซ์ (Connected Devices) ของ นีลเส็น พบว่ากลุ่มผู้ชมช่วงอายุ 21-29 ปี ทั้งหญิงและชาย เป็นกลุ่มที่รับชมรายการทีวีในช่องทางออนไลน์สูงสุด - ช่อง 7 มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งหมด 7,207,699 คน โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวน4,234,217 คน ( 59%) และเพศชายจำนวน 2,973,482 คน ( 41% ) ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ซึ่งผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่ของช่อง 7 อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี ทั้งกลุ่มผู้หญิง และผู้ช
error: Content is protected !!