ศาลปกครองสูงสุด สั่ง กสทช. คืนเงินสด “เจ๊ติ๋ม” เฉพาะค่าใช้คลื่น 151.73 ลบ. จากข้อเรียกร้องค่าเสียหายพันล้าน

คดีสิ้นสุด ระหว่างเจ๊ติ๋ม ทีวีพูล กับกสทช.ที่ยืดเยื้อมา […]

อ่านต่อ