พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก เตรียมพร้อม จูนคลื่นรับสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่ ธ.ค.-ม.ค.นี้

หลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ใช้ในกิจการกร […]

อ่านเพิ่ม

ความนิยมช่องการศึกษาช่วงโควิด สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563

ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งผลให้สถานศึกษาทั่วป […]

อ่านเพิ่ม