มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนส.ค.63 ลดอีก : หมวดช่อง SD และช่องข่าวมีมูลค่าโฆษณา เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือน

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนส.ค. […]

อ่านต่อ

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนมิ.ย.63 ลดลง ทุกหมวดธุรกิจ ถึงแม้จะมีมาตราการผ่อนคลายระยะ 3 และ 4

  ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา 18 ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือ […]

อ่านต่อ